Brolijos

Kiekvienoje žydų bendruomenėje kūrėsi brolijos (kitaip vadinamos chevromis), kurios siekė atlikti socialines bendruomenės funkcijas. Iš bendruomenėse veikiančių brolijų turtingiausia ir įtakingiausia buvo laidojimo brolija chevra kadiša. Nuo XVII a. atskirą brolijų grupę sudarė komercinio pobūdžio brolijos – cechai, kurie susikūrė kaip krikščioniškųjų amatininkų cechų analogas, norėdami geriau atstovauti savo interesams konkurencinėje kovoje. Laikydamiesi brolijos principų telkėsi ir žydų pirkliai. Lenkijoje pirmosios žydų amatininkų brolijos pradėjo kurtis XVII a. pradžioje, LDK šis procesas buvo vėlesnis.