Halacha

Halacha – žydų religinė teisė ir jai nustatyti bei aptarti skirti tekstai. Žydų bendruomeninio buvimo pagrindas buvo valstybių ar sričių valdovų suteiktos privilegijos ir pačioje žydų bendruomenėje susiklosčiusios korporatyvaus gyvenimo tradicijos, besiremiančios halacha, kai iš didžiausių autoritetų yra renkami bendruomenės administratoriai ir teisėjai. Svarbi žydų savivaldos apraiška buvo valstybės teisėtvarkos sistemai nepavaldūs teismai, juose bylinėtasi taikant halachą.