Kahalas ir jo struktūra

Kahalas – žydų bendruomenių valdyba Lenkijos ir Lietuvos valstybėje bei Rusijos imperijoje. Paprasto žydo kasdienybėje būtent kahalas ir jo teikiamos paslaugos buvo svarbiausia dvasinius, švietimo, teismo, paramos, aprūpinimo košeriniu maistu ir kitus panašius poreikius tenkinanti institucija. Kahalas buvo renkama institucija, kurios nariais galėjo būti tik vedę vyrai, bendruomenės senbūviai. Svarbiausias pareigas užėmė rabinas, kuris kartu buvo ir dvasinis kahalo jo vadovas. Vienas svarbiausių bendruomenės savivaldos institutų buvo bendruomenės teismas, kuris galėjo spręsti tiek civilinius, tiek baudžiamuosius nesutarimus tarp žydų. Kahalas, bendraudamas su miesto visuomene ar su valstybe, buvo atsakingas už visus savo narius. 1844 m. panaikinus kahalą, žydų elitas prarado formalias galimybęs apginti savo statusą visuomenėje.