Privilegija De non tolerandis iudeis

De non tolerandis Judaeis (lot. – dėl žydų netoleravimo) – privilegija miesto gyventojams, draudžianti žydams apsigyventi mieste ar jo dalyse. Manoma, kad 1527 m. vilniečiai taip pat buvo išsirūpinę šią privilegiją. Jos tekstas nėra žinomas, taip pat nėra iki galo aišku, ar privilegija iš tiesų buvo suteikta, tačiau egzistuoja XVII a. vilniečių atsiminimai apie laikus, kai mieste nebuvo žydų.