Vytauto Didžiojo Privilegija

1388 m. pagal kitų Europos valstybių patirtį Vytautas Didysis LDK suteikė pirmąją privilegiją Brastos žydų bendruomenei. Ši privilegija įtvirtino galimybę laisvai išpažinti judaizmą: statyti sinagogas, įrengti atskiras kapines, atlikti savitas laidojimo apeigas. Ja uždrausta niekinti sinagogas ir kapines, trukdyti žydus verslo reikalais per šabą. Privilegija formavo miestiečių ir žydų tarpusavio santykius gyvenamojoje erdvėje. Vėliau adekvačių privilegijų susilaukė ir kitos didesnės LDK žydų bendruomenės.