Žydai ir kreditavimo sistema

Krikščioniškoje viduramžių Europoje palūkininkavimas buvo vienintelė veikla, kuria žydai galėjo laisvai užsiimti, kadangi ji dėl neigiamo Bažnyčios požiūrio tapo nepriimtinu verslu doriems krikščionims. Į LDK iš Vakarų atsikėlę žydai atsinešė ir kreditavimo įgūdžius. Žymiojoje Vytauto privilegijoje Brastos žydams taip pat skirta daug tuo metu LDK naujai įvestai kreditavimo veiklai įteisinti.